26.05.2024
Home » Općina » Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje s javnošću

odluka-o-imenovanju-koordinatora-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu

 

ssj-logo

Poštovani,

Općina Lišane Ostrovičke objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za

Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu

na području Općine Lišane Ostrovičke

Savjetovanje traje od 26. listopada do 24. studenoga 2023. godine

Pozivamo zainteresiranu javnost da najkasnije do 24. studenoga 2023. godine dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Općine Lišane Ostrovičke, putem pošte ili osobno na adresu: Općina Lišane Ostrovičke, Braština 41B, Lišane Ostrovičke, 23420 Benkovac ili putem elektronske pošte na e-mail: info@lisane-ostrovicke.hr ; procelnik@lisane-ostrovicke.hr , uz prilaganje popunjenog obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
S poštovanjem,
Općina Lišane Ostrovičke

Poštovani,

Općina Lišane Ostrovičke objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke

Savjetovanje traje od 23. listopada do 24. studenoga 2023. godine

Pozivamo zainteresiranu javnost da najkasnije do 24. studenoga 2023. godine dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga Odluke  o porezima Općine Lišane Ostrovičke, putem pošte ili osobno na adresu: Općina Lišane Ostrovičke, Braština 41B, Lišane Ostrovičke, 23420 Benkovac ili putem elektronske pošte na e-mail: info@lisane-ostrovicke.hr ; procelnik@lisane-ostrovicke.hr , uz prilaganje popunjenog obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
S poštovanjem,
Općina Lišane Ostrovičke

 

Poštovani,

Općina Lišane Ostrovičke objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Lišane Ostrovičke

Savjetovanje traje od 20. listopada do 21. studenoga 2023. godine

Pozivamo zainteresiranu javnost da najkasnije do 20. studenoga 2023. godine dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Lišane Ostrovičke, putem pošte ili osobno na adresu: Općina Lišane Ostrovičke, Braština 41B, Lišane Ostrovičke, 23420 Benkovac ili putem elektronske pošte na e-mail: info@lisane-ostrovicke.hr ; procelnik@lisane-ostrovicke.hr , uz prilaganje popunjenog obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
S poštovanjem,
Općina Lišane Ostrovičke

 

 

 

Donošenje Odluke o usvajanju Plana djelovanja civilne zaštite za Općinu Lišane Ostrovičke

Prijedlog Plana djelovanja civilne zaštite za Općinu Lišane Ostrovičke, razlog donošenja te obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nalaze se u privitku: (svoje prijedloge možete dostavljati u razdoblju od 22. veljače 2023. godine do 23. ožujka 2023. godine)

nacrt-plana-djelovanja-razlog-donosenja-plana-djelovanja-civilne-zastite

obrazac-savjetovanje-za-zainteresiranom-javnosti-za-plan-djelovanja-civilne-zastite

plan-djelovanja-civilne-zastite_opcina-lisane-ostrovicke_prilozi

plan-djelovanja-civilne-zastite_opcina-lisane

 

Donošenje Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lišane Ostrovičke

Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća, razlog donošenja te obrazac za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću nalaze se u privitku: (svoje prijedloge možete dostavljati u razdoblju od 22. veljače 2023. godine do 23. ožujka 2023. godine)

nacrt-procjene-rizika-razlog-donosenja-procjene-rizika-od-velikih-nesreca-za-opcinu-lisane-ostrovicke

obrazac-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnosti

procjena-rizika_opcina-lisane-ostrovicke

 

Prijedlog izmjena cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Lišane Ostrovičke i grada Benkovca

prijedlog-cjenika-za-javnu-raspravu-s-obrazlozenjem-iznosa-cijene-docx

obrazac-za-sudjelovanje-u-postupku-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu

 

Pštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu moguće pronaći OVDJE.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 13.12.2022.

 

Poštovani,

u prilogu se nalazi Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lišane Ostrovičke.

izvjesce-o-provedenom-savjetovanju-sa-zaintersiranom-javnoscu-na-nacrt-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-opcine-lisane-ostrovicke

plan-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-opcine-lisane-ostrovicke-za-2022-godinu

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju na Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Lišane Ostrovičke. Savjetovanje za zainteresiranu javnost otvoreno je od 21. prosinca 2021. godine do 21. veljače 2022. godine.

Razlog donošenja Odluke, nacrt prijedloga Odluke te Obrazac za sudjelovanje javnosti u savjetovanju nalazi se u prilogu:

obrazac-za-sudjelovanje-zainteresirane-javnosti-u-savjetovanju-na-nacrt-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-opcine-lisane-ostrovicke

nacrt-prijedloga-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-u-opcini-lisane-ostrovicke

pravni-okvir-razlog-donosenja-odluke-o-nacinu-pruzanja-javne-usluge-sakupljanja-komunalnog-otpada-na-podrucju-opcine-lisane-ostrovicke

 

zakljucak-o-donosenju-izmjena-i-dopuna-plana-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-opcine-lisane-ostrovicke-za-2021-godinu

 

ssj-logo

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu moguće pronaći OVDJE.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 16.12.2021.

Poštovane mještanke i mještani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Poslovnik Općinskog vijeća Općine Lišane Ostrovičke

Svrha savjetovanja je upoznati javnost sa predloženim nacrtom akta kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja predloženog akta te omogućilo javnosti da konstruktivnim prijedlozima pridonese kvaliteti predmetnog akta.

Savjetovanje za prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Lišane Ostrovičke moguće je pronaći u dokumentima dolje:

nacrt-poslovnika-o-radu-opcinskog-vijeca-opcine-lisane-ostrovicke

obrazac-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-poslovnik

izvjesce-o-provedenom-savjetovanju-sa-zainteresiranom-javnoscu-poslovnik-o-radu-opcinskog-vijeca-opcine-lisane-ostrovicke

 

 

Poštovane mještanke i mještani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Statut Općine Lišane Ostrovičke

Svrha savjetovanja je upoznati javnost sa predloženim nacrtom akta kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja predloženog akta te omogućilo javnosti da konstruktivnim prijedlozima pridonese kvaliteti predmetnog akta.

Savjetovanje za prijedlog Statuta Općine Lišane Ostrovičke moguće je pronaći u dokumentima dolje:

nacrt-statuta-opcine-lisane-ostrovicke

obrazac___savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu-statut-opcinskog-vijeca

izvjesce-o-provedenom-savjetovanju-sa-zainteresiranom-javnoscu-statut-opcine-lisane-ostrovicke

 

plan-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-opcine-lisane-ostrovicke-u-2021-godini

 

izvjesce-o-usvojenim-i-odbijenim-prijedlozima-s-javnog-savjetovanja-za-nacrt-plana-gospodarenja-otpadom-opcine-lisane-ostrovicke-za-razdoblje-2020-2026-godine

objava-nacrta-pgo-lisane-ostrovicke-savjetovanje-s-javnoscu

nacrt-pgo-lisane-ostrovicke_2020

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga:

  • Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lišane Ostrovičke za 2020. godinu.
  • Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lišane Ostrovičke za razdoblje od 2019. do 2025. godine.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lišane Ostrovičke za 2020. godinu moguće je pronaći OVDJE.

Savjetovanje za prijedlog Strategiju upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Lišane Ostrovičke za razdoblje od 2019. do 2025. godine. moguće je pronaći OVDJE.

 

Savjetovanje je otvoreno do: 06.02.2020.

 

odluka-o-imenovanju-koordinatora-za-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu

plan-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-opcine-lisane-ostrovicke-za-2020-godinu

Skip to content