24.04.2024
Home » Općina » Prostorni plan

Prostorni plan

Namjena površina i infrastruktura

1. Namjena

2.a Infrastrukturni_sustavi

2.b Infrastrukturni_sustavi

3.a Uvjeti_za_koristenje_uredjenje_i_zastitu_prostora

3.b Uvjeti_za_koristenje_uredjenje_i_zastitu_prostora

Tekstualni dio

Izmjene_i_dopune_prostornog_plana_uredjenja_opcine_Lišane

Građevinska područja

4.a GP_Lisane_Ostrovičke

4.b GP_Ostrovica

4.c GP_Dobropoljci

2. IZMJENE  PPUO-a

izmjene-i-dopune-ppuo-lisane-ostrovicke

1-namjena1

2-a-infrastrukturni-sustavi-posta-dtk-i-eg

2-b-infrastrukturni-sustavi-vodoopskrba-i-odvodnja

3-a-uvjeti-za-koristenje-uredjenje-i-zastitu-prostora

3-b-uvjeti-za-koristenje-uredjenje-i-zastitu-prostora-mjere

Građevinska područja

4-a-gp-lisane-ostrovicke

4-b-gp-ostrovica

4-c-gp-dobropoljcii

Skip to content