29.09.2023
Home » Općina » Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

mobilno-reciklazno-dvoriste-raspored-za-2022-godinu

Link prijave za evidencije lokacija odbačenog otpada: https://eloo.haop.hr/public/otpad/pregled

mobilno-reciklazno-dvoriste-raspored

sustav-za-zaprimanje-obavijesti-o-nepropisno-odbacenom-otpadu

odluka-o-usvajanju-plana-gospodarenja-otpadom-opcine-lisane-ostrovicke

plan-gospodarenja-otpadom-opcine-lisane-ostrovicke-za-razdoblje-od-2020-2026-godine

pgoi-izvjesce-lisane-ostrovicke_2019

 

Skip to content