22.06.2024
Home » Općina » GDPR – Zaštita osobnih podataka

GDPR – Zaštita osobnih podataka

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka), Općina Lišane Ostrovičke (u daljnjem tekstu: Općina) u svom radu obvezuje se postupati u skladu sa poštivanjem i zaštitom osobnih podataka i privatnosti korisnika ovih mrežnih stranica, sve dok se oni koriste u okviru dozvoljenih uvjeta korištenja.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet te podaci potrebni za komunikaciju (npr. ime i prezime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, kontakt brojevi telefona, mobilnih i faks uređaja i sl). Isti će biti prikupljani isključivo ako ih korisnik dobrovoljno dostavi putem ove mrežne stranice, elektroničke pošte ili na bilo koji drugi način.

Ove podatke koristimo u svrhu odgovora na upit korisnika ili dostavu tražene informacije, za pokretanje odnosno vođenje postupaka iz naše nadležnosti na zahtjev korisnika, sakupljanja statističkih podataka korištenja ovih mrežnih stranica, poboljšanja iskustva pristupa stranici te se u druge svrhe neće koristiti.

Općina se obvezuje da neće ni na koji način učiniti dostupnima Vaše osobne podatke trećim osobama, već će nakon ispunjenja svrhe prikupljanja podataka iste obrisati.

U svakom trenutku imate pravo uvida, pravo ispravka, dopune ili brisanja datih podataka te pravo odustati od date privole za obradu Vaših podataka i zatražiti prestanak njihove daljnje obrade.

 

Službeni kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

Ime i prezime: Anita Perica, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lišane Ostrovičke

Adresa i mjesto rada: Općina Lišane Ostrovičke, Braština 41 B, Lišane Ostrovičke, 23420 Benkovac

Službeni telefon: 023/661-222

E-mail adresa: procelnik@lisane-ostrovicke.hr

 

pravilnik-o-obradi-i-zastiti-osobnih-podataka

odluka-o-imenovanju-sluzbenika-za-zastitu-osobnih-podataka

Skip to content