04.12.2021
Home » Author Archives: Pročelnik Lišane ostrovičke

Author Archives: Pročelnik Lišane ostrovičke

Odluka za rad Općine Lišane Ostrovičke u svezi s pojavom koronavirusa COVID-19

Read More »

Konačni rezultati dopunskih izbora članova Općinskog vijeća Općine Lišane Ostrovičke iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine

konacni-rezultati-dopunskih-izbora-1 konacni-rezultati-dopunskih-izbora-2 Read More »

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih naknada redovnim studentima sa područja Općine Lišane Ostrovičke

Raspisan je Javni poziv za dodjelu novčanih naknada redovnim studentima s područja Općine Lišane Ostrovičke i otvoren je od 07.10.2021. godine do 02.11.2021. godine. javni-poziv-za-dodjelu-novcanih-naknada-redovnim-studentima-s-podrucja-opcine-lisane-ostrovicke izjava-za-studente privola-za-objavu-osobnih-podataka zahtjev-za-dodjelu-novcane-naknade-studentima zahtjev-za-izdavanje-potvrde-o-nepostojanju-duga-prema-opcini-lisane-ostrovicke     Read More »

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije radi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Liša

informacija-o-provedbi-postupka-odredivanja-sadrzaja-strateske-studije-radi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-lisane-ostrovicke Read More »

Službeni glasnik 08/21

sluzbeni-glasnik-0821 Read More »

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

ii-izmjene-i-dopune-plana-razvojnih-programa-opcine-lisane-ostrovicke-za-2021-godinu-s-projekcijama-za-2022-i-2023 Read More »

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lišane Ostrovičke u 2021. godini

ii-izmjene-i-dopune-proracuna-za-2021-godinu Read More »

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu

polugodisnji-izvjestaj-proracuna-opcine-lisane-ostrovicke-za-2021-godinu Read More »

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lišane Ostrovičke

poziv-na-3-sjednicu-opcinskog-vijeca-opcine-lisane-ostrovicke Read More »

Rješenje o određivanju biračkog mjesta za provedbu dopunskih izbora

rjesenje-o-odredivanju-birackih-mjesta Read More »

Skip to content