17.07.2024
Home » Općina » Strateški razvojni program

Strateški razvojni program

Strateški razvojni program (SRP) Općine Lišane Ostrovičke za razdoblje 2015.-2020.  dugoročni je razvojni dokument koji definira način efikasnog korištenja raspoloživih resursa, kapaciteta i investicijskih projekata za opći razvoj zajednice i kvalitetu življenja lokalnom stanovništvu.

SRP Općine Lišane Ostrovičke

Odluka o prihvaćanju SRP-a

Skip to content