24.04.2024
Home » Novosti » Naknada za novorođeno dijete

Naknada za novorođeno dijete

U prilogu se nalazi sva potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu naknade za novorođeno dijete prema Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi Općine Lišane Ostrovičke.

izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva

potvrda-o-patronaznom-nadzoru

zahtjev-za-isplatu-naknade-za-novorodeno-dijete

zahtjev-za-izdavanjem-potvrde-o-nepostojanju-duga-prema-opcini-lisane-ostrovicke

Skip to content