18.07.2024
Home » Author Archives: Pročelnik Lišane ostrovičke (page 8)

Author Archives: Pročelnik Lišane ostrovičke

Tablica za sklopljene ugovore u 2022. godini, do 31.03.2022.godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2022-godini-do-31-03-2022-godine Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – do 31.03.2022. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-do-31-03-2022-godine Read More »

Registri i baze podataka (ASSET lista)

Registri i baze podataka (ASSET lista) Read More »

Službeni glasnik 03/22

sluzbeni-glasnik-0322 Read More »

Poziv na 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Lišane Ostrovičke

poziv-na-6-sjednicu-opcinskog-vijeca-opcine-lisane-ostrovicke Read More »

Službeni glasnik 02/22

sluzbeni-glasnik-0222 Read More »

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lišane Ostrovičke

izvjesce-o-iznosu-rasporedenih-i-isplacenih-sredstava-iz-proracuna-opcine-lisane-za-2021-godinu-za-financiranje-politickih-stranaka-i-clanova-izabranih-s-liste-grupe-biraca-zastupljenih-u-opcinskom-v Read More »

Financijski izvještaj 01. siječnja do 31.12. 2021. godine

lisane-011221 biljeske-2021 Read More »

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

izvjesce-o-provedbi-zakona-o-pravu-na-pristup-informacijama-za-2021-godinu Read More »

Službeni glasnik 01/22

sluzbeni-glasnik-0122 Read More »

Plan nabave Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

plan-nabave-za-2022-godinu Read More »

Naknada za novorođeno dijete

Poštovani, u prilogu se nalazi sva potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete na području Općine Lišane Ostrovičke prema Programu javnih potreba u socijalnoj skrbi u 2022. godini (“Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke”, broj 10/21). Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete može se podnijeti svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 ... Read More »

Javni poziv za sufinanciranje cijene priključka stambenog objekta na vodoopskrbnu mrežu na području Općine Lišane Ostrovičke u 2022. godini

Poštovani, u prilogu se nalazi Javni poziv za sufinanciranje cijene priključka stambenog objekta na vodoopskrbnu mrežu na području Općine Lišane Ostrovičke u 2022. godini kojeg je objavio Općinski načelnik dana 04. siječnja 2022. godine. Uz Javni poziv, u prilogu se nalazi i Zahtjev za sufinaciranje priključka na vodovod te Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Općini. Navedene priloge ... Read More »

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge na području Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

godisnji-plan-raspisivanja-javnih-natjecaja-za-financiranje-projekata-koje-provode-udruge-na-podrucju-opcine-lisane-ostrovicke-za-2022-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore u 2021. godini – do 31.12.2021. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2021-godini-do-31-12-2021 Read More »

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

plan-prijema-u-sluzbu-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-lisane-ostrovicke-u-2022-godini Read More »

Provedbeni program Općine Lišane Ostrovičke 2021. – 2025.

godisnje-izvjesce-o-provedbi-provedbenog-programa-opcine-lisane-ostrovicke-za-2023-godinu prilog-1-tablicni-predlozak-godisnje-izvjesce-o-provedbi-provedbenog-programa-opcine-lisane-ostrovicke-za-2023-godinu godisnje-izvjesce-o-provedbi-provedbenog-programa-za-2022-lisane prilog-1-tablica-za-izradu-godisnjeg-izvjesca-o-provedbi-provedbenog-programa-opcine-lisane-ostrovicke prilog-1-tablica-za-izradu-polugodisnjeg-izvjesca-o-provedbi-provedbenog-programa-opcine-lisane-ostrovicke polugodisnje-izvjesce-o-provedbi-provedbenog-programa-za-2022-lisane-1 provedbeni-program-lisane-ostrovicke lisane-prilog-1 odluka-o-donosenju-provedbenog-programa-opcine-lisane-ostrovicke-za-razdoblje-od-2021-2025-godine Read More »

Službeni glasnik 11/21

sluzbeni-glasnik-1121 Read More »

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

plan-klasifikacijskih-oznaka-i-brojcanih-oznaka-stvaratelja-i-primatelja-pismena-opcine-lisane-ostrovicke-za-2022-godinu Read More »

Službeni glasnik 10/21

sluzbeni-glasnik-10-21 Read More »

Skip to content