22.06.2024
Home » Novosti » Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lišane Ostrovičke

Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lišane Ostrovičke

Poštovani,

sukladno članku 11. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma(NN 29/19, 98/19) jedinice lokalne samouprave dužne su nakon završetka poslovne godine, a najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu objaviti na svojim mrežnim stranicama izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna jedinice lokalne samouprave za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i svakog nezavisnog vijećnika.

Izvješće Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu nalazi se u prilogu.

izvjesce-o-iznosu-rasporedenih-i-isplacenih-financijskih-sredstava

Skip to content