08.12.2023
Home » Novosti » PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM

OBAVIJEST O POČETKU JAVNOG UVIDA U PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE LIŠANE OSTROVIČKE

Na temelju članka 29. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18), Općina Lišane Ostrovičke objavila je OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lišane Ostrovičke.

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lišane Ostrovičke održat će se u razdoblju od 18. svibnja 2018. godine do 1. lipnja 2018. godine, svakim radnim danom, u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Općine Lišane Ostrovičke (općinska vijećnica). Na javnom uvidu bit će izložen tekstualni i grafički dio prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lišane Ostrovičke.

Na izloženi prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lišane Ostrovičke zainteresirane osobe mogu dati prigovore najkasnije do isteka roka javnog uvida (1. lipnja 2018. godine).

Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke dužno je odlučiti o prigovorima u roku od 30 (trideset) dana, a pisani prigovor na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Lišane Ostrovičke mora biti čitko napisan, mora sadržavati ime i prezime te adresu podnositelja.

Prigovor je potrebno dostaviti osobno ili putem pošte Općini Lišane Ostrovičke, Braština 41 b, 23420 Benkovac, zaključno do 1. lipnja 2018. godine. Prigovor koji nije dostavljen u određenom roku ili nije čitko napisan, neće se uzeti u razmatranje.

Putem priloga sadržaju obavijesti možete preuzeti potrebnu dokumentaciju.

obavijest-o-javnom-uvidu-program-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem

program-raspolaganja-poljoprivrednim-zemljistem-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-na-podrucju-opcine-lisane-ostrovicke

prikaz-raspolaganja-po-katastarskim-cesticama-i-oblicima-raspolaganja

pregledna-karta-lisane-ostrovicke

pregledna-karta-ostrovica

pregledna-karta-dobropoljci

Skip to content