24.04.2024
Home » Novosti » Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

polugodisnje-izvjesce-o-provedbi-provedbenog-programa-za-2022-lisane

prilog-1-tablicni-predlozak-za-izradu-polugodisnjeg-i-godisnjeg-izvjesca-o-provedbi-pp-lisane-ostrovicke

polugodisnje-izvjesce-o-provedbi-provedbenog-programa-za-2022-lisane-1

Skip to content