29.09.2023
Home » Novostipage 4

Novosti

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

plan-prijema-u-sluzbu-u-jedinstveni-upravni-odjel-opcine-lisane-ostrovicke-u-2022-godini Read More »

Provedbeni program Općine Lišane Ostrovičke 2021. – 2025.

godisnje-izvjesce-o-provedbi-provedbenog-programa-za-2022-lisane prilog-1-tablica-za-izradu-godisnjeg-izvjesca-o-provedbi-provedbenog-programa-opcine-lisane-ostrovicke prilog-1-tablica-za-izradu-polugodisnjeg-izvjesca-o-provedbi-provedbenog-programa-opcine-lisane-ostrovicke polugodisnje-izvjesce-o-provedbi-provedbenog-programa-za-2022-lisane-1 provedbeni-program-lisane-ostrovicke lisane-prilog-1 odluka-o-donosenju-provedbenog-programa-opcine-lisane-ostrovicke-za-razdoblje-od-2021-2025-godine Read More »

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

plan-klasifikacijskih-oznaka-i-brojcanih-oznaka-stvaratelja-i-primatelja-pismena-opcine-lisane-ostrovicke-za-2022-godinu Read More »

Plan razvojnih programa za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Plan razvojnih programa 2022 Read More »

Proračun Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024.

Proračun 2022 Read More »

III. Izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu

III izmjene proračuna 2021 Read More »

III. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023.

III izmjena plana razvojnih programa Read More »

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

odluka-o-izvrsavanju-proracuna-2022-godina Read More »

Zaključak o donošenju Izmjena i dopuna Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu

zakljucak-o-donosenju-izmjena-i-dopuna-plana-savjetovanja-sa-zainteresiranom-javnoscu-opcine-lisane-ostrovicke-za-2021-godinu Read More »

Plan vježbi civilne zaštite na području Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

plan-vjezbi-civilne-zastite-na-podrucju-opcine-lisane-ostrovicke-za-2022-godinu Read More »

OBAVIJEST o javnoj raspravi – Studija Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Sunčana elektrana Lišane s priključkom na prijenosnu mrežu

obavijest-o-javnoj-raspravi-studija-glavne-ocjene-prihvatljivosti-za-ekolosku-mrezu-za-zahvat-suncana-elektrana-lisane-s-prikljuckom-na-prijenosnu-mrezu Read More »

Odluka o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lišane Ostrovičke

Read More »

Prijedlog Proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Poštovani, pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima ... Read More »

Odluka za rad Općine Lišane Ostrovičke u svezi s pojavom koronavirusa COVID-19

Read More »

Konačni rezultati dopunskih izbora članova Općinskog vijeća Općine Lišane Ostrovičke iz reda pripadnika Srpske nacionalne manjine

konacni-rezultati-dopunskih-izbora-1 konacni-rezultati-dopunskih-izbora-2 Read More »

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih naknada redovnim studentima sa područja Općine Lišane Ostrovičke

Raspisan je Javni poziv za dodjelu novčanih naknada redovnim studentima s područja Općine Lišane Ostrovičke i otvoren je od 07.10.2021. godine do 02.11.2021. godine. javni-poziv-za-dodjelu-novcanih-naknada-redovnim-studentima-s-podrucja-opcine-lisane-ostrovicke izjava-za-studente privola-za-objavu-osobnih-podataka zahtjev-za-dodjelu-novcane-naknade-studentima zahtjev-za-izdavanje-potvrde-o-nepostojanju-duga-prema-opcini-lisane-ostrovicke     Read More »

Informacija o provedbi postupka određivanja sadržaja strateške studije radi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Liša

informacija-o-provedbi-postupka-odredivanja-sadrzaja-strateske-studije-radi-izmjena-i-dopuna-prostornog-plana-uredenja-opcine-lisane-ostrovicke Read More »

II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

ii-izmjene-i-dopune-plana-razvojnih-programa-opcine-lisane-ostrovicke-za-2021-godinu-s-projekcijama-za-2022-i-2023 Read More »

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lišane Ostrovičke u 2021. godini

ii-izmjene-i-dopune-proracuna-za-2021-godinu Read More »

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu

polugodisnji-izvjestaj-proracuna-opcine-lisane-ostrovicke-za-2021-godinu Read More »

Skip to content