26.05.2024
Home » Novosti » Naknada za novorođeno dijete

Naknada za novorođeno dijete

U nastavku se nalazi sva potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje naknade za novorođeno dijete na području Općine Lišane Ostrovičke, prema I. Izmjenama i dopunama programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2020. godinu.

Potvrda o nepostojanju duga izdaje se u prostorijama Općine Lišane Ostrovičke.

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu za novorođeno dijete može se podnijeti svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati u prostorijama Općine Lišane Ostrovičke.

zahtjev-za-isplatu-naknade-za-novorodeno-dijete

izjava-o-clanovima-zajednickog-kucanstva

zahtjev-za-izdavanjem-potvrde-o-nepostojanju-duga-prema-opcini-lisane-ostrovicke

Skip to content