24.04.2024
Home » Novosti » JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje cijene priključka stambenih objekata na vodoopskrbnu mrežu na području Općine Lišane Ostrovičke u 2020. godini

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje cijene priključka stambenih objekata na vodoopskrbnu mrežu na području Općine Lišane Ostrovičke u 2020. godini

javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-sufinanciranje-cijene-prikljucka-stambenih-objekata-na-vodoopskrbnu-mrezu-na-podrucju-opcine-lisane-ostrovicke-u-2020-godini

Poštovani,

javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje cijene priključka stambenih objekata na vodoopskrbnu mrežu na području Općine Lišane Ostrovičke objavljen je 15. svibnja 2020. godine.

Na javni poziv se prijavljuje putem Zahtjeva za sufinanciranje sa svom potrebnom dokumentacijom.

Zahtjev za sufinanciranje se nalazi u prilogu te isti možete preuzeti s web stranice ili preuzeti u prostorijama Općine Lišane Ostrovičke svakim radnim danom od 07:00 – 15:00 sati.

S poštovanjem,

Općina Lišane Ostrovičke

zahtjev-za-sufinanciranje-cijene-prikljucka-stambenog-objekta-na-vodoopskrbnu-mrezu-na-podrucju-opcine-lisane-ostrovicke-u-2020-godini

 

 

Skip to content