22.06.2024
Home » Financijski izvještaj i proračun » I. Izmjene i dopune Plana Proračuna Općine Lišane Ostrovičke za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu
Skip to content