22.06.2024
Home » Javna nabava

Javna nabava

Tablica za sklopljene ugovore – do 31.03.2024. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2024-godini Read More »

Plan nabave Općine Lišane Ostrovičke za 2024. godinu

plan-nabave-opcine-lisane-ostrovicke-za-2024-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – do 31.12.2023. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2023-godini-do-31-12-2023 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – do 30.09.2023. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2023-godini-do-30-9-2023-godine Read More »

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-opcine-lisane-ostrovicke-u-2023-godini Read More »

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2023-godinu Read More »

Plan nabave Općine Lišane Ostrovičke za 2023. godinu

skmbt_28323012014541 Read More »

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2022. godinu

iii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2022-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – do 30.09.2022. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-do-30-09-2022-godine Read More »

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2022-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – do 30.06.2022. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-do-30-06-2022-godine Read More »

I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2022-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore u 2022. godini, do 31.03.2022.godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2022-godini-do-31-03-2022-godine Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – do 31.03.2022. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-do-31-03-2022-godine Read More »

Plan nabave Općine Lišane Ostrovičke za 2022. godinu

plan-nabave-za-2022-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore u 2021. godini – do 31.12.2021. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2021-godini-do-31-12-2021 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore u Općini Lišane Ostrovičke za 2021. godinu – do 30.09.2021.

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2021-godini-do-30-09-2021 Read More »

I. Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga te ustupanja radova u 2021. godini

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-roba-i-usluga-te-ustupanja-radova-u-2021-godini Read More »

Tablica za sklopljene ugovore u 2021. godini – do 30.06.2021. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2021-godini-do-30-06 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore u 2021. godini – do 31.03.2021.

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2021-godini-do-31-03-1 Read More »

Skip to content