24.04.2024
Home » Javna nabava (page 2)

Javna nabava

IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

iv-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2020-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore u 2020. – do 31.12.2020. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-u-2020-godini-do-31-12 Read More »

III. Izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga te ustupanja radova u 2020. godini

iii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-roba-i-usluga-te-ustupanja-radova-u-2020-godini Read More »

Registar ugovora – 2020. godina

tablica-za-sklopljene-ugovore-2020 Read More »

II. izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga u 2020. godini

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-u-2020-godini Read More »

I. izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga te ustupanja radova u 2020. godini

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-u-2020-godini Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2019. godina

tablica-za-sklopljene-ugovore-2019 Read More »

Plan nabave roba i usluga te ustupanja radova u 2020. godini

plan-nabave-roba-i-usluga-te-ustupanja-radova-u-2020-godini Read More »

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Lišane Ostrovičke

pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi-roba-usluga-i-radova-u-opcini-lisane-ostrovicke Read More »

II. izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-roba-i-usluga-te-ustupanja-radova-u-2019-godini Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2018. god

tablica-za-ugovore-2018 Read More »

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2019-godinu Read More »

Plan nabave za 2019. godinu

plan-nabave-za-2019-godinu Read More »

II izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2018-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2018. god.

tablica-za-ugovore-2018 Read More »

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE – 2018.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2018 Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Anita Perica

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-anita-perica Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Branko Nimac

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-branko-nimac Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Anka Kalcina

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-anka-kalcina Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Zdravka Vrankulj

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-zdravka-vrankulj Read More »

Skip to content