22.06.2024
Home » Novosti » Zakon o lokalnim porezima

Zakon o lokalnim porezima

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne novine 115/16), propisano je da se od 01. siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija i to koeficijent stanja te koeficijent dobi nekretnine.

Popunjen obrazac možete dostaviti osobno ili putem pošte na adresu Općine Lišane Ostrovičke, Braština 41b, 23420 Benkovac, najkasnije do 31.08.2017. godine.

Za dodatne informacije mještani se mogu obratiti službenim osobama Općine Lišane Ostrovičke na tel. 023/661-222 i 023/661-001.

pnn_obrazac

Skip to content