18.07.2024
Home » Novosti » Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Lišane Ostrovičke

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Lišane Ostrovičke

Poštovani,

Općina Lišane Ostrovičke objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za

Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Lišane Ostrovičke

Savjetovanje traje od 20. listopada do 21. studenoga 2023. godine

Pozivamo zainteresiranu javnost da najkasnije do 20. studenoga 2023. godine dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak na području Općine Lišane Ostrovičke, putem pošte ili osobno na adresu: Općina Lišane Ostrovičke, Braština 41B, Lišane Ostrovičke, 23420 Benkovac ili putem elektronske pošte na e-mail: info@lisane-ostrovicke.hr ; procelnik@lisane-ostrovicke.hr , uz prilaganje popunjenog obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
S poštovanjem,
Općina Lišane Ostrovičke
Skip to content