22.06.2024
Home » Novosti » Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke

Savjetovanje s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke

Poštovani,

Općina Lišane Ostrovičke objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za

Nacrt prijedloga Odluke o porezima Općine Lišane Ostrovičke

Savjetovanje traje od 23. listopada do 24. studenoga 2023. godine

Pozivamo zainteresiranu javnost da najkasnije do 24. studenoga 2023. godine dostave svoje komentare, primjedbe i prijedloge na predloženi Nacrt prijedloga Odluke  o porezima Općine Lišane Ostrovičke, putem pošte ili osobno na adresu: Općina Lišane Ostrovičke, Braština 41B, Lišane Ostrovičke, 23420 Benkovac ili putem elektronske pošte na e-mail: info@lisane-ostrovicke.hr ; procelnik@lisane-ostrovicke.hr , uz prilaganje popunjenog obrasca za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.
S poštovanjem,
Općina Lišane Ostrovičke

 

Skip to content