24.04.2024
Home » Općina » Javna nabavapage 4

Javna nabava

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

II Izmjene i dopune Plana nabave 2014 Read More »

Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu     Read More »

izjava o nepostojanju sukoba interesa

lisane_ostrovicke_zastava

izjava Read More »

Plan nabave 2014.

Plan nabave 2014 Read More »

Sklopljeni ugovori

Stanje na dan 13.06.2014. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE Stanje na dan 13.03.2014. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE Stanje na dan 13.12.2013. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE Read More »

Natječaj za izbor idejnog skulpturnog rješenja spomenika žrtvama Domovinskog rata

Natječaj za izbor idejnog skulpturnog rješenja spomenika žrtvama Domovinskog rata Izjava Read More »

Vanjsko uređenje Braština

Vanjsko uređenje Braština Read More »

Izgradnja nogostupa na dijelu lokalne ceste L-63152 u naselju Lišane Ostrovičke

Izgradnja nogostupa na dijelu lokalne ceste L-63152 u naselju Lišane Ostrovičke Registar ugovora o javnoj nabavi Read More »

Skip to content