03.10.2023
Home » Općina » Javna nabavapage 4

Javna nabava

Sklopljeni ugovori

Stanje na dan 13.06.2014. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE Stanje na dan 13.03.2014. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE Stanje na dan 13.12.2013. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE Read More »

Natječaj za izbor idejnog skulpturnog rješenja spomenika žrtvama Domovinskog rata

Natječaj za izbor idejnog skulpturnog rješenja spomenika žrtvama Domovinskog rata Izjava Read More »

Vanjsko uređenje Braština

Vanjsko uređenje Braština Read More »

Izgradnja nogostupa na dijelu lokalne ceste L-63152 u naselju Lišane Ostrovičke

Izgradnja nogostupa na dijelu lokalne ceste L-63152 u naselju Lišane Ostrovičke Registar ugovora o javnoj nabavi Read More »

Skip to content