03.10.2023
Home » Općina » Javna nabavapage 3

Javna nabava

Tablice za sklopljene ugovore

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

2. izmjene i dopune plana nabave – 2017.

ii-izmjene-plana-nabave-2017 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2017.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Ivica Musić

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-ivica-music Read More »

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Lišane Ostrovičke

pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi-roba-usluga-i-radova-u-opcini-lisane Read More »

1. izmjene i dopune plana nabave- 2017.

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-2017 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore 2016.- nadopuna

tablica-za-sklopljene-ugovore-2016-nadopuna Read More »

Plan nabave 2017.

plan-nabave-2017 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore 2016.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2016 Read More »

Plan nabave 2016.- I. izmjene i dopune

Plan nabave 2016.-1. izmjene i dopune Read More »

Tablica sklopljenih ugovora- 2016.

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE – 2016. Read More »

Tablica sklopljenih ugovora- 2015.

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE – 2015 (1)   Read More »

Plan nabave 2016.

Plan nabave 2016 Read More »

Tablica sklopljenih ugovora

Tablica sklopljenih ugovora, stanje na dan 16.12.2015. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE-16.12.2015. Tablica sklopljenih ugovora, stanje na dan 16.09.2015. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE Tablica sklopljenih ugovora, stanje na dan 16.06.2015. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE Tablica sklopljenih ugovora, stanje na dan 16.03.2015. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE   Tablica sklopljenih ugovora, stanje na dan 15.12.2014. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE15.12. Read More »

Plan nabave 2015.

Plan nabave 2015 Read More »

Tablica sklopljenih ugovora

Tablica sklopljenih ugovora, stanje na dan 15.09.2014. TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE Read More »

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

II Izmjene i dopune Plana nabave 2014 Read More »

Izmjene i dopune plana nabave za 2014. godinu

Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu     Read More »

izjava o nepostojanju sukoba interesa

lisane_ostrovicke_zastava

izjava Read More »

Plan nabave 2014.

Plan nabave 2014 Read More »

Skip to content