03.12.2022
Home » Općina » Javna nabavapage 3

Javna nabava

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2019-godinu Read More »

Plan nabave za 2019. godinu

plan-nabave-za-2019-godinu Read More »

II izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2018-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2018. god.

tablica-za-ugovore-2018 Read More »

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE – 2018.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2018 Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Anita Perica

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-anita-perica Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Branko Nimac

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-branko-nimac Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Anka Kalcina

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-anka-kalcina Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Zdravka Vrankulj

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-zdravka-vrankulj Read More »

I IZMJENE I DOPUNE- PLAN NABAVE 2018.

i-izmjene-i-dopune-plan-nabave-2018 Read More »

Skip to content