08.12.2023
Home » Novosti » Javni radovi- prijava potrebe za radnicima
Javni radovi- prijava potrebe za radnicima

Javni radovi- prijava potrebe za radnicima

Sukladno odobrenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (klasa:100-01/16-01/52, ur. broj: 2198-20-04/1-16-02),

a kroz Program javnog rada- Radom za zajednicu i sebe,

Općina Lišane Ostrovičke raspisuje natječaj za 6 radnih mjesta.

javni radovi-2016.

Skip to content