26.05.2024
Home » Novosti » Javni poziv za sufinanciranje cijene priključka stambenog objekta na vodoopskrbnu mrežu na području Općine Lišane Ostrovičke u 2022. godini

Javni poziv za sufinanciranje cijene priključka stambenog objekta na vodoopskrbnu mrežu na području Općine Lišane Ostrovičke u 2022. godini

Poštovani,

u prilogu se nalazi Javni poziv za sufinanciranje cijene priključka stambenog objekta na vodoopskrbnu mrežu na području Općine Lišane Ostrovičke u 2022. godini kojeg je objavio Općinski načelnik dana 04. siječnja 2022. godine.

Uz Javni poziv, u prilogu se nalazi i Zahtjev za sufinaciranje priključka na vodovod te Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga prema Općini.

Navedene priloge možete preuzeti s web stranice ili popuniti u prostorijama Općine Lišane Ostrovičke svakim radnim danom od 07:00 – 15:00 sati te predati u Općinu zajedno sa ostalom potrebnom dokumentacijom.

S poštovanjem,

Općina Lišane Ostrovičke

javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-sufinanciranje-cijen-prikljucka-stambenog-objekta-na-vodoopskrbnu-mrezu-na-podrucju-opcine-lisane-ostrovicke

zahtjev-za-sufinanciranje-cijene-prikljucka-stambenog-objekta-na-vodovodnu-mrezu-na-podrucju-opcine-lisane-ostrovicke-u-2022-godini

zahtjev-za-izdavanjem-potvrde-o-nepostojanju-duga-prema-opcini

 

Skip to content