20.03.2018
Home » Općina » Prostorni plan

Prostorni plan

Namjena površina i infrastruktura

1. Namjena

2.a Infrastrukturni_sustavi

2.b Infrastrukturni_sustavi

3.a Uvjeti_za_koristenje_uredjenje_i_zastitu_prostora

3.b Uvjeti_za_koristenje_uredjenje_i_zastitu_prostora

Tekstualni dio

Izmjene_i_dopune_prostornog_plana_uredjenja_opcine_Lišane

Građevinska područja

4.a GP_Lisane_Ostrovičke

4.b GP_Ostrovica

4.c GP_Dobropoljci