20.01.2023
Home » Novosti » Javni poziv za dodjelu novčanih naknada redovnim studentima sa područje Općine Lišane Ostrovičke za akademsku 2019./2020. godinu

Javni poziv za dodjelu novčanih naknada redovnim studentima sa područje Općine Lišane Ostrovičke za akademsku 2019./2020. godinu

Jedinstveni upravni odjel Općine Lišane Ostrovičke raspisao je Javni poziv za dodjelu novčanih naknada redovnim studentima sa područja Općine Lišane Ostrovičke za akademsku 2019./2020. godinu. Javni poziv te prilozi nalaze se u nastavku:

javni-poziv-za-novcanu-naknadu-redovnim-studentima-sa-podrucja-opcine-lisane-ostrovicke

zahtjev-za-dodjelu-novcane-naknade-studentima

izjava-za-studente

Skip to content