18.01.2019
Home » Author Archives: Pročelnik Lišane ostrovičke

Author Archives: Pročelnik Lišane ostrovičke

Plan nabave za 2019. godinu

plan-nabave-za-2019-godinu Read More »

Službeni glasnik 0618

sluzbeni-glasnik-0618 Read More »

Proračun za 2019. godinu

proracun-2019-godina Read More »

Odluka o izvršavanju proračuna za 2019. godinu

odluka-o-izvrsavanju-proracuna-za-2019 Read More »

II Izmjene i dopune proračuna za 2018. godinu

ii-izmjene-i-dopune-proracuna-za-2018 Read More »

II izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2018-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2018. god.

tablica-za-ugovore-2018 Read More »

Projekt “Nauči, usavrši, pokreni”

U sklopu programa Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina projekta ˝Nauči, usavrši, pokreni˝   P O Z I V A J U se svi zainteresirani, koji imaju 30 ili više godina te su nezaposleni 1 godinu ili duže, na verificirane edukacije u poljoprivrednom sektoru koje će se održavati iz 3 smjera: 1. Uzgajivač povrća- 10 polaznika 2. Uzgajivač ljekovitog ... Read More »

Javni poziv o dodjeli novčanih naknada redovnim studentima sa područja općine Lišane Ostrovičke

javni-poziv-o-dodjeli-novcanih-naknada-redovnim-studentima-sa-podrucja-opcine-lisane-ostrovicke zahtjev-za-dodjelu-novcane-naknade-studentima izjava-da-student-ne-prima-novcanu-naknadu-od-strane-drugih-subjekata Read More »

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna 2018. godine

polugodisnji-izvjestaj-o-izvrsenju-proracuna-2018 Read More »