03.09.2021
Home » Općina » Javna nabavapage 3

Javna nabava

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Anita Perica

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-anita-perica Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Branko Nimac

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-branko-nimac Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Anka Kalcina

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-anka-kalcina Read More »

Izjava o nepostojanju sukoba interesa – Zdravka Vrankulj

izjava-o-nepostojanju-sukoba-interesa-zdravka-vrankulj Read More »

I IZMJENE I DOPUNE- PLAN NABAVE 2018.

i-izmjene-i-dopune-plan-nabave-2018 Read More »

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2018. GOD.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2018 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore 2017. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA, TE USTUPANJA RADOVA ZA 2018. GOD.

plan-nabave-roba-i-usluga-te-ustupanja-radova-za-2018-godinu Read More »

Tablice za sklopljene ugovore

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

2. izmjene i dopune plana nabave – 2017.

ii-izmjene-plana-nabave-2017 Read More »

Skip to content