03.09.2021
Home » Općina » Javna nabavapage 2

Javna nabava

Tablica za sklopljene ugovore – 2019. godina

tablica-za-sklopljene-ugovore-2019 Read More »

Plan nabave roba i usluga te ustupanja radova u 2020. godini

plan-nabave-roba-i-usluga-te-ustupanja-radova-u-2020-godini Read More »

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Lišane Ostrovičke

pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi-roba-usluga-i-radova-u-opcini-lisane-ostrovicke Read More »

II. izmjene i dopune Plana nabave roba i usluga

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-roba-i-usluga-te-ustupanja-radova-u-2019-godini Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2018. god

tablica-za-ugovore-2018 Read More »

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2019-godinu Read More »

Plan nabave za 2019. godinu

plan-nabave-za-2019-godinu Read More »

II izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2018-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2018. god.

tablica-za-ugovore-2018 Read More »

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE – 2018.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2018 Read More »

Skip to content