30.09.2020
Home » Općina » Javna nabavapage 2

Javna nabava

Plan nabave za 2019. godinu

plan-nabave-za-2019-godinu Read More »

II izmjene i dopune plana nabave za 2018. godinu

ii-izmjene-i-dopune-plana-nabave-za-2018-godinu Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2018. god.

tablica-za-ugovore-2018 Read More »

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE – 2018.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2018 Read More »

I IZMJENE I DOPUNE- PLAN NABAVE 2018.

i-izmjene-i-dopune-plan-nabave-2018 Read More »

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2018. GOD.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2018 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore 2017. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA, TE USTUPANJA RADOVA ZA 2018. GOD.

plan-nabave-roba-i-usluga-te-ustupanja-radova-za-2018-godinu Read More »

Tablice za sklopljene ugovore

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

2. izmjene i dopune plana nabave – 2017.

ii-izmjene-plana-nabave-2017 Read More »

Skip to content