13.11.2019
Home » Općina » Javna nabavapage 2

Javna nabava

Tablice za sklopljene ugovore

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

2. izmjene i dopune plana nabave – 2017.

ii-izmjene-plana-nabave-2017 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2017.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Lišane Ostrovičke

pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi-roba-usluga-i-radova-u-opcini-lisane Read More »

1. izmjene i dopune plana nabave- 2017.

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-2017 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore 2016.- nadopuna

tablica-za-sklopljene-ugovore-2016-nadopuna Read More »

Plan nabave 2017.

plan-nabave-2017 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore 2016.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2016 Read More »

Plan nabave 2016.- I. izmjene i dopune

Plan nabave 2016.-1. izmjene i dopune Read More »

Tablica sklopljenih ugovora- 2016.

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE – 2016. Read More »