05.07.2020
Home » Općina » Javna nabavapage 2

Javna nabava

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE – 2018.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2018 Read More »

I IZMJENE I DOPUNE- PLAN NABAVE 2018.

i-izmjene-i-dopune-plan-nabave-2018 Read More »

TABLICA ZA SKLOPLJENE UGOVORE 2018. GOD.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2018 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore 2017. godine

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

PLAN NABAVE ROBA I USLUGA, TE USTUPANJA RADOVA ZA 2018. GOD.

plan-nabave-roba-i-usluga-te-ustupanja-radova-za-2018-godinu Read More »

Tablice za sklopljene ugovore

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

2. izmjene i dopune plana nabave – 2017.

ii-izmjene-plana-nabave-2017 Read More »

Tablica za sklopljene ugovore – 2017.

tablica-za-sklopljene-ugovore-2017 Read More »

Pravilnik o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova u Općini Lišane Ostrovičke

pravilnik-o-jednostavnoj-nabavi-roba-usluga-i-radova-u-opcini-lisane Read More »

1. izmjene i dopune plana nabave- 2017.

i-izmjene-i-dopune-plana-nabave-2017 Read More »